Дозвіл на обробку персональних даних

Персональні дані

На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на обробку моїх персональних даних.

На виконання вимог ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI добровільно надаю ФО-П Свєтному Петру Олександровичу (ідентифікаційний код юридичної особи: 3170812975) та його уповноваженим представникам й посадовим особам, надалі - Оператор, свою згоду на обробку без яких-небудь обмежень моїх персональних даних, вказаних в Реєстраційний формі й добровільно наданих мною для реалізації мети обробки, у базі персональних даних «Wazza.com.ua».

Згода на обробку персональних даних надається мною з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, а також відносин у сфері реклами та маркетингу, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», а також інших нормативно-правових актів. Реєструючись на сайті wazza.com.ua я надаю Оператору та/або будь-яким третім особам право надавати мені будь-яку інформацію комерційного та/або Інформаційного характеру про діяльність Оператора та/або будь яких третіх осіб електронною поштою, телефоном та/або SMS. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) розпорядникам та третім особам моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних. Згода на обробку моїх персональних даних надається Операторові безстроково.

Реєстрацією підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних «Програма лояльності» Оператора, мету збору та обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети), а також про мої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження залиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.